18 mars 2016 | Av Pingstliljan i Upptäckarna

Här har barnen tillsammans fått skapa en stad på ett stort papper.

Barnen fick vara i tre grupper. De fick rita ett eget hus och därefter skapade de tillsammans hur staden skulle se ut med vägar, äffärer mm.  De började fantisera om vem som bodde i husen, vad de gjorde och arbetade med.IMG_2945