Tema: Hållbarhet med inriktning ”Spår”

14 september 2016 | Av Pingstliljan i Månen

Nu har vi tagit oss till Månen tillsammans och terminen är i full gång. Förra läsåret var en stor del av den här barngruppen på Stjärnan, men nu har vi gått vidare  till den här avdelningen. Med 18 härliga 3- och 4 åringar samt fyra pedagoger vill vi sträva efter att ha roligt tillsammans!

Hållbarhet har vi arbetat med under två år på förskolan, men nu inriktar vi oss mer kring spår. Det är ett brett område, då det finns mycket att arbeta med. Relationer, luft, djur och osynliga spår är några exempel. Det kan också vara avtryck utav något som sätter spår. Därför har vi velat se vad de är intresserade av och vart det leder till.

Ur Lpfö-98 rev 2010 eller Lgr 11 har vi valt följande mål på Månen:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära”

Vi tycker det är viktigt att arbeta med hållbara relationer, god kamratskap, kunna vara lyhörda och respektera varandra i gruppen. Därför har vi valt följande syfte:

Vi vill få en god sammanhållning i gruppen och sträva efter att barnen ska få ett lustfyllt upptäckande, både enskilt och i grupp.

Våra mer temainriktade dagar är tisdagar och torsdagar, vilket innebär att vi har två olika grupper dessa förmiddagar.  För att komma in på barnens tankar kring detta och reflektera tillsammans, så började vi inledelsevis i ena gruppen med att en pedagog har två toarullar framför ögonen som ska föreställa kikare. Hon frågar barnen då vad det är för något och vad man kan använda dem till? I den här stunden kom många tankar fram från barnen och det var spännande. Därefter gjorde barnen själva  varsin kikare innan vi gick ut på ”spårjakt”.

I den här  gruppen ville barnen att vi skulle börja leta inomhus. Några fann snabbt ledtrådar och ville visa alla vad de hittade. De följde trådarna på över samt nedervåningen vilket var roligt att se. De övriga i barngruppen följde dem och började också upptäcka . Alla var så engagerade i detta. Därefter gick vi ut och letade efter spår. Båda grupperna fann mycket. Vi tog bilder och tittade tillsammans i våra grupper vad vi hade  funnit. Dessutom målade de sina upplevelser både enskilt och i grupp. Den här gruppen målade/tryckte den långa ledtråden med sin tumme/fingrar för att se hur lång den blir. Under sökningens gång upprepade dem; -Vart tar ledtråden vägen? Vi får nu se vart vi är på väg.

img_43881

 

img_43381img_44111img_43401