Sivan spår

21 oktober 2016 | Av Pingstliljan i Upptäckarna

 Vi har fortsatt vårt tema med att ge barnen uppdrag på film via en karraktär som heter ”Sivan Spår”. Hon har gett barnen i uppdrag att i små grupper välja ett djur tillsammans. Barnen får sedan skriva ut bilder på djuret och dess spår, ta reda på fakta om djuret, samt måla av djuret och dess spår på ljusbordet. Allt material som de samlat ihop kring djuret får barnen i nästa steg limma upp på ett stort papper. Detta får de sedan presentera för sina kompisar i en samling.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” 
Lpfö rev 2010: 2.2.8
 
 
sivans-uppdrag-blogg-001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sivans-uppdrag-blogg-004