Månens ”Spårspel”

02 december 2016 | Av Pingstliljan i Månen

Adventstider är här och julen närmar sig. Därför har vi nu uppehåll av vårt tema spår och fortsätter igen till vårtermin. Vi kan känna att det har varit lyckat och barnen har varit delaktiga på olika sätt.(Ni kan följa hela förloppet från start här i bloggen).

bild1Nu har de under några veckor haft ett gemensamt projekt i Skattkammaren tillsammans med vår ateljérista. Månen har skapat ett ”Spårspel” tillsammans. De har reflekterat kring det som de har varit med om under terminen och bestämt vad som ska finnas med. Alla har varit delaktiga och även här väldigt engagerade. På vägen har de även fått med sig olika färgupplevelser. Vad händer när vi blandar olika färger med varandra? Barnen har även gjort varsin spelpjäs i lera som de sedan har målat.

Vi har redan spelat spelet flera gånger och det är väldigt roligt. Det blir samtidigt mycket diskussioner och samtal under spelets gång kring personerna och djuren som har varit med i temat. Det ger alla en Vi-känsla när de kan känna att alla har varit med och gjort det här spelet tillsammans.bild4

Hela gruppen gjort många upptäckter tillsammans under ”spårjakten”. Vi har även arbetat för att gruppen ska komma mer samman. Vi ville att hela gruppen skulle få samma upplevelser då samarbete, empati och förståelse för varandra låg i fokus. Barnen har fått lösa olika situationer tillsammans. På så vis har vi känt att gruppen har växt som helhet. Sedan är det väldigt positivt att dela upp oss i mindre grupper emellanåt också som vi har gjort.