Det lilla stora mötet (vt17)

28 mars 2017 | Av Pingstliljan i Humlan

Hej!

Våren på Human är lika spirande som våren utanför fönstret!

Vi har gått in i vårterminen med en stark vi-känsla. Barnen känner varandra på ett annat sätt efter en hel höst tillsammans. Relationerna barnen emellan fördjupas när de möts, och just detta har väckt vår nyfikenhet.  Vi ser hur många olika möten som sker mellan barnen varje dag. I leken, i tamburen, vid vilan, när de tittar i böcker tillsammans, ute på gården mm.

Vad händer när barnen möts? Det känns viktigt att uppmuntra dessa goda möten och försöka förstärka relationer de börjat bygga. Goda relationer är grunden för en hållbar framtid. Temat den här terminen kommer därför att handla om just mötet mellan barnen, och ”hållbara relationer”.

Nyfikenhetsfrågor: Hur tar de kontakt med sin kompis? Hur uppstår mötet? Skapas någon outtalad regel? Vilka roller tar barnen? Den ledande/den som följer? Vad lär de sig av mötet? Hur kan vi ge tillbaka mötet till barnen så att andra kan bli inspirerade och de själva kan fortsätta/fördjupa det som påbörjats? Spännande tycker vi!!

Mål: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust, samt sin förmåga att leka och lära”. (Lpfö 2:2.2)

Syfte: Vi vill bekräfta och stärka barnens goda relationer, och uppmuntra barnens naturliga lust och nyfikenhet.

IMG_5995 IMG_5988 IMG_6154 IMG_6079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några glimtar från barnens möten…

Väl mött! /pedagogerna på Humlan