Glad sommar!

30 juni 2017 | Av Pingstliljan i Humlan

Terminen går mot sitt slut. Det har varit spännande att sätta möten i fokus.

Flera av mötena vi såg handlade om hur barnen inspirerar varandra till lekar respektive möten där barnen visade empati gentemot varandra. Vi blev om och om igen  påminda om att de yngsta barnen har så mycket omtanke om varandra som de visar på ett naturligt sätt. Likaså att de är väldigt kompetenta när det gäller att starta och hålla igång en lek.

Vi har lärt känna barnen i gruppen och deras sätt att uttrycka sig. De här ett- och tvååringarna är mästare på att bekräfta varandra och de har själva till stor del uppfyllt vårt syfte. Det är med glädje vi ser tillbaka på året tillsammans med den här gruppen.

Nu önskar vi alla barn och familjer en skön och rolig sommar! Väl mött om några veckor!

/pedagogerna på Humlan