Föräldraenkät

 

Sammanställning av enkätsvar för Pingstliljans Förskola i Tenhult AB april 2017

HUR NÖJD ÄR DU MED DITT BARNS FÖRSKOLA/ FRITIDSHEM NÄR DET GÄLLER….

 1. att stimulera ditt barns utveckling och lärande
 2. att ditt barn trivs och har roligt
 3. att skapa en stimulerande miljö för lek och lärande
 4. att anpassa verksamheten efter ditt barns behov
 5. att få ditt barn att känna trygghet bland förskole / fritids personalen
 6. att få ditt barn att känna trygghet bland förskole / fritids kamraterna
 7. att ditt barn efter sin förmåga ges inflytande i verksamheten
 8. att ge dig som förälder möjlighet att påverka verksamheten
 9. hur utvecklingssamtalen fungerar
 10. skulle du rekomendera ditt barns förskola / fritidshem till dina vänner

 

 

Sammanställning av enkätsvar för Pingstliljans Förskola i Tenhult AB april 2016

HUR NÖJD ÄR DU MED DITT BARNS FÖRSKOLA/ FRITIDSHEM NÄR DET GÄLLER….

 1. att stimulera ditt barns utveckling och lärande
 2. att ditt barn trivs och har roligt
 3. att skapa en stimulerande miljö för lek och lärande
 4. att anpassa verksamheten efter ditt barns behov
 5. att få ditt barn att känna trygghet bland förskole / fritids personalen
 6. att få ditt barn att känna trygghet bland förskole / fritids kamraterna
 7. att ditt barn efter sin förmåga ges inflytande i verksamheten
 8. att ge dig som förälder möjlighet att påverka verksamheten
 9. hur utvecklingssamtalen fungerar
 10. skulle du rekomendera ditt barns förskola / fritidshem till dina vänner

diagram

 

 

 

 

image001