Föräldraenkät

Sammanställning av enkätsvar för Pingstliljans Förskola i Tenhult AB maj 2018

HUR NÖJD ÄR DU MED DITT BARNS FÖRSKOLA/ FRITIDSHEM NÄR DET GÄLLER….

  1. att stimulera ditt barns utveckling och lärande
  2. att ditt barn trivs och har roligt
  3. att skapa en stimulerande miljö för lek och lärande
  4. att anpassa verksamheten efter ditt barns behov
  5. att få ditt barn att känna trygghet bland förskole / fritids personalen
  6. att få ditt barn att känna trygghet bland förskole / fritids kamraterna
  7. att ditt barn efter sin förmåga ges inflytande i verksamheten
  8. att ge dig som förälder möjlighet att påverka verksamheten
  9. hur utvecklingssamtalen fungerar
  10. skulle du rekomendera ditt barns förskola / fritidshem till dina vänner