Fritidshem

På fritids vill vi erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.  Vi vill lägga mycket fokus på barnens sociala samspel och trygghet.

Tiden här på Pingstliljans fritidshem är barnens fritid och därför bygger mycket av vår verksamhet på frivillighet. Ibland har vi vissa moment där vi vill att alla ska delta, då vi tror att detta är viktigt för gruppen.

Förutom lek och skapande erbjuder vi olika typer av planerade aktiviteter, detta för att det alltid ska finnas alternativ för barnen.

Vårt prioriterade läroplansmål (Lgr 11) för läsåret 14/15 är:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.  (2.2.6)