Klagomålshantering

 Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar

Om Du som förälder har klagomål på Pingstliljans förskolas verksamhet används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med förskolechef. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Blankett (klagomålshantering) som kan användas vid kontakt

Förskolechef tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.

Förskolechef ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar