Alla nyheter i Humlan

Ny termin, nya upptåg!

18 augusti 2017 | Av Pingstliljan i Humlan | Kommentarer inaktiverade för Ny termin, nya upptåg!

Hej allihop!

Känn er varmt välkomna till en ny termin! Både ni som är nya familjer på förskolan, och ni som vi känner sedan tidigare. Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommarledighet!

På Humlans avdelning är vi nu tre pedagoger; Gunilla, Rebecca och Shizuka. Vi står mitt i perioden av introduktion, då det kommer nya barn till vår grupp. Vi fokuserar på att lära känna varandra, göra dagarna lustfyllda och hjälpa barnen att bli trygga.

Väl mött! 🙂

Glad sommar!

30 juni 2017 | Av Pingstliljan i Humlan | Kommentarer inaktiverade för Glad sommar!

Terminen går mot sitt slut. Det har varit spännande att sätta möten i fokus.

Flera av mötena vi såg handlade om hur barnen inspirerar varandra till lekar respektive möten där barnen visade empati gentemot varandra. Vi blev om och om igen  påminda om att de yngsta barnen har så mycket omtanke om varandra som de visar på ett naturligt sätt. Likaså att de är väldigt kompetenta när det gäller att starta och hålla igång en lek.

Vi har lärt känna barnen i gruppen och deras sätt att uttrycka sig. De här ett- och tvååringarna är mästare på att bekräfta varandra och de har själva till stor del uppfyllt vårt syfte. Det är med glädje vi ser tillbaka på året tillsammans med den här gruppen.

Nu önskar vi alla barn och familjer en skön och rolig sommar! Väl mött om några veckor!

/pedagogerna på Humlan

Det lilla stora mötet (vt17)

28 mars 2017 | Av Pingstliljan i Humlan | Kommentarer inaktiverade för Det lilla stora mötet (vt17)

Hej!

Våren på Human är lika spirande som våren utanför fönstret!

Vi har gått in i vårterminen med en stark vi-känsla. Barnen känner varandra på ett annat sätt efter en hel höst tillsammans. Relationerna barnen emellan fördjupas när de möts, och just detta har väckt vår nyfikenhet.  Vi ser hur många olika möten som sker mellan barnen varje dag. I leken, i tamburen, vid vilan, när de tittar i böcker tillsammans, ute på gården mm.

Vad händer när barnen möts? Det känns viktigt att uppmuntra dessa goda möten och försöka förstärka relationer de börjat bygga. Goda relationer är grunden för en hållbar framtid. Temat den här terminen kommer därför att handla om just mötet mellan barnen, och ”hållbara relationer”.

Nyfikenhetsfrågor: Hur tar de kontakt med sin kompis? Hur uppstår mötet? Skapas någon outtalad regel? Vilka roller tar barnen? Den ledande/den som följer? Vad lär de sig av mötet? Hur kan vi ge tillbaka mötet till barnen så att andra kan bli inspirerade och de själva kan fortsätta/fördjupa det som påbörjats? Spännande tycker vi!!

Mål: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust, samt sin förmåga att leka och lära”. (Lpfö 2:2.2)

Syfte: Vi vill bekräfta och stärka barnens goda relationer, och uppmuntra barnens naturliga lust och nyfikenhet.

IMG_5995 IMG_5988 IMG_6154 IMG_6079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några glimtar från barnens möten…

Väl mött! /pedagogerna på Humlan

Sammanfattning av höstens temaarbete!

17 januari 2017 | Av Pingstliljan i Humlan | Kommentarer inaktiverade för Sammanfattning av höstens temaarbete!

Hej!

En termin har passerat och mycket har hänt på Humlans avdelning. Vi som arbetar här heter Shizuka, Lena, Sandra, Desirée och Rebecca. Vår hösttermin har bl.a. innehållit introduktion av en nästan helt ny grupp, temaarbete, lek = många spännande möten mellan barnen.

Här följer en sammanfattning av vårt temaarbete med TYGTAVLOR som vi arbetat med:

Eftersom Pingstliljan fortsätter att arbeta med det övergripande temat ”Hållbarhet”, ville vi den här terminen ge barnen på Humlan en gemensam skapandeuppgift. Vi bestämde oss för att låta barnen göra ett konstverk tillsammans av hjälp av återvunnet material – hönsnät och tygtrasor.

Syfte: Vi vill ge barnen en lustfylld skaparstund med med återvunnet material. Samtidigt får de möjlighet att mötas, lära känna varandra och lära tillsammans.

Våra nyfikenhetsfrågor:

Vilket samarbete uppstår? Snappar de upp varandras tekniker? Härmar/Lär av varandra? Hur undersöker de materialet? Hur visar de intresse för uppgiften?

Men insamlade tygbitar, ville vi låta barnen lära känna materialet genom att leka med det och undersöka det. Detta gjorde barnen i grupp vid olika tillfällen, och det blev väldigt lustfyllda stunder!