Årets tema – Hållbar Framtid

Inför våren 2019 har vi valt Hållbar framtid som vårt gemensamma tema på Pingstliljan. Vi tycker att det är ett relevant och viktigt tema att undersöka tillsammans med barnen på vår förskola. Att arbeta tematiskt är för oss ett pedagogiskt verktyg där vi vill ge utrymme för att kunna gå lite djupare på ett speciellt område och kunna dra nytta av barnens olika erfarenheter. I temaarbetet möts också olika ämnen (skapande, konstruktion, musik, matematik, språk m.m.) och kan tillsammans bidra till att skapa bättre förståelse för det studerade området.

På varje avdelning väljer vi olika projekt att arbeta med utifrån de intressen och kunskaper som finns bland barnen och pedagogerna. Arbetet kommer därför att se olika ut på respektive avdelning även om de alla binds samman av Hållbar framtid som röd tråd.

 

Läs gärna mer på respektive avdelning för att se hur temaarbetet tagit form på just den avdelningen.