Välkommen till Pingstliljans förskola och fritidshem!

 

Pingstliljan är en fristående förskola/fritidshem. De kristna grundvärderingarna är hörnstenar i vårt arbete. Pingstliljan startade 1991 och drivs idag i aktiebolagsform som ägs av pingstförsamlingen i Tenhult. Avdelningarna 1-2 år,  3 år samt 4 år är belägna i Pingstkyrkan, medan 5-års gruppen och fritids finns i närliggande lokaler. Vår förskola/fritidshem är belägen i centrala Tenhult med närhet till natur.

Vi har en egen kock som lagar mat från grunden. Vi ser måltiderna som en viktig del i vårt arbete.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö -18 samt fritidshemmets läroplan, Lgr- 11 och är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Våra värdeord är delaktighet/inflytande, framtidstro och upptäckarglädje.

Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande.

Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi försöker fånga upp barnens intressen och utifrån dessa skapa miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen.

Vårt mål är att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska matematik, naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation samt utveckla sin sociala förmåga och ha roligt tillsammans.