Välkommen till Pingstliljans förskola och fritidshem!

 

Pingstliljan är en fristående förskola och fritidshem i Tenhult med kristen profil. Vi vill låta vår kristna människosyn genomsyra hela vår verksamhet och bli en del av vårt förhållningssätt.  Den kristna värdegrunden, styrdokumenten för förskola (Lpfö-18) och fritidshem Lgr11samt inspiration från Reggio Emilia filosofin har lett till att vi valt värdeorden delaktighet, upptäckarglädje, hållbar framtid och framtidstro.

Vi vill erbjuda en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till lek, utforskande, skapande och lärande.

I vår utbildning och undervisning arbetar vi projekterande, vilket innebär att vi utmanar barnens kompetens och kreativitet inom olika områden och tar tillvara på barnens intressen. Utifrån detta bygger vi upp miljöer och skapar upplevelser där barn och pedagoger lär och har roligt tillsammans.

Vi strävar efter att vår förskola ska vara en social, demokratisk och lärande mötesplats med mycket spänning och glädje.
Vår vision är att alla ska bli medvetna om vår möjlighet att forma den värld vi vill leva i nu och i framtiden,

Pingstliljan startade 1991 och drivs idag i aktiebolagsform som ägs av Pingstförsamlingen i Tenhult.  Tre avdelningar med de yngre åldrarna är belägna i Pingstkyrkan, medan 5-års grupp och fritidshem finns i närliggande lokaler.
Vår förskola/fritidshem är belägen i centrala Tenhult med närhet till natur. Att få vistas i naturen och använda den i vår undervisning är värdefullt för oss och är något vi vill prioritera.

Pingstliljans förskola har en egen kock som lagar mat från grunden. Vi ser måltiderna som en viktig del i vårt arbete.

Vill ni veta mer eller ställa ert barn i kö? Välkomna att kontakta oss!