Våra värdeord

Våra värdeord ligger till grund för vår pedagogik på Pingstliljans förskola och fritidshem. Vi vill skapa en förskola som bygger på dessa värden och som genomsyrar vår verksamhet i praktiken.

Delaktighet

Vi vill att alla människor i och runt vår verksamhet ska känna sig delaktiga. Det är viktigt att man får vara delaktig i beslut som rör vardagen och framtiden. Genom att ges möjlighet att bli delaktig måste jag uttrycka mig, resonera och förhandla. Detta är demokrati, och är en av de viktigaste basfärdigheter vi kan ge barnen på vår förskola.

Upptäckarglädje

Vi vill erbjuda en verksamhet som ger rika möjligheter till kreativa upptäckter, där material och miljö inbjuder till många olika lösningar och idéer. Glädje handlar om en känsla av välbehag. Upplevelsen av att klara av svåra saker, att utmanas, att ha idéer och få pröva dem, att upptäcka andras tankar och resonera tillsammans och att se att vi själva är en del av ett större sammanhang tror vi ger upptäckarglädje. Vi ser även glädje i form av skratt och humor som viktiga inslag i vår verksamhet.

Framtidstro/ Hållbar framtid

Vi vill, bland annat genom vår kristna profil på förskolan, ge barnen positiv framtidstro och livsglädje. De kristna grundvärderingarna är hörnstenar i vårt arbete. Vi vill att människor som kommer till oss ska känna sig sedda, lyssnade till och utmanade.