Avdelningar

Pingstliljan har tre förskoleavdelningar samt två fritidsavdelningar.

Humlan 1-2 år, 10 barn

Stjärnan 2-3 år, 14 barn

Månen 4 år, 18 barn

Upptäckarna 5 år, 16 barn

Fritidshem 6-12 år, 43 barn