Djurskötaren Bertil och bonden Gunnar

02 oktober 2016 | Av Pingstliljan i Månen

På Månen är det engagerade barn kring temat ”Spår”. Vi startade upp i två olika grupper och alla har gått in för detta med glädje. Eftersom vi vill arbeta med hållbara relationer och god kamratskap, så har vi känt att vi vill komma samman mer i hela gruppen. Vårt syfte är återigen;

Vi vill få en god sammanhållning i gruppen och sträva efter att barnen ska få ett lustfyllt upptäckande, både enskilt och i grupp.

Vi har haft besök av djurskötaren Bertil, då hans katt Prinsessan var försvunnen. Det som fanns kvar efter henne var kattspår, päls och lite mat mm. Därför behövde Bertil hjälp utav barnen att finna katten. Vi hade då en gemensam samling och därefter gav vi oss ut i våra två olika grupper för att leta efter Prinsessan. De fann exempelvis kattspår och en filt. Efteråt när grupperna kom samman, så var det underbart att se deras möte emellan, då de reflekterade över vad de hade funnit. Ingen fann dock Prinsessan.

imageVid nästa tillfälle fick de då hjälpa Bertil att måla en karta, så att han med hjälp utav de olika spåren kunde leta och lättare förstå vart katten hade varit på de olika platserna.

 

imageNu det sista kom bonden Gunnar till oss och han var förtvivlad. han har så mycket olika djur på sin bondgård, men nu saknade han några från ladugården. Bonden har ännu inte kunnat lista ut vilka djur som har smitit från honom. Det enda han har hittat är olika spår, hö och äggskal. Eftersom han känner Bertil också, så berättade Gunnar att barnen på Månen hjälpte honom att finna Prinsessan. Han tyckte att Gunnar skulle gå till månen, så skulle han säkert få hjälp. Nu har vi gett oss ut och letat efter olika spår på fritidsgården. De har lyckats med att kunna hjälpa bonden också!